So lame prop

Vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager. Merci d'en faire profiter à d'autres.

Temps de lecture : < 1 minute

So lame prop
Kontan blansi larzan
Pe kontign pas mop
Lor sali glisan

So lame prop
Kontan lake ferblan
Pe kontign met Dop
Lor seve briyan

So lame prop
So figir bien kontan
Li get dan loroskop
Pou ki zame li perdan

So lame prop
Limem pli bon zanfan
Si ena gro lanvlop
Li touzour ankourazan

So lame prop
Afors blansi larzan
Kan vir go, pena stop !
Mars-marse bann san konpran !

So lame prop
Pa riye, get divan
Gete kouma li top
Kan tap plin touletan


Vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager. Merci d'en faire profiter à d'autres.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.