𝐋𝐞𝐫𝐰𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫

Vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager. Merci d'en faire profiter à d'autres.

Temps de lecture : < 1 minute

Mw’aste terin divan noter
𝘔𝘺 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥 peye dan Langleter
Mo rakont tou ek so kontrer
Momem Lerwa Manter

Mw’aste dimounn ar mo larzan
Divan mo bann mo koz foutan
Boufon protez mwa dan Parlman
Momem pli for, momem pli gran

Mw’aste terin, chek so grander !
Mo sign papie, gete aster !
Fode pa zwe ar mo loner
Mo Lerwa Kouyoner

Mw’aste dimounn ki rod koul mwa
Pena personn pou aret mwa
Mo kontrol tou, mo sanz lalwa
Mo repet li : Momem Lerwa !

Mw’aste terin divan noter
Ar mo resi mo fer fezer
Mo rakont tou ek so kontrer
Momem Lerwa Manter


Vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager. Merci d'en faire profiter à d'autres.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.