Aprann kouyon ar lopozisyon?

Vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager. Merci d'en faire profiter à d'autres.

Temps de lecture : 2 minutes

Napli éna Diskour Di Tronn. Astèr nou enn répiblik, nou indépandan, nou fèr Diskour-Program. Andotrémo, nou napli éna kont pou randé ar Anglé, nou kapav pis ar Larenn! Aparaman, malgré so koté gran lagel, sann-là Mentor pa kapav fèr: Anglé koné li kontan so tit Seur. Donk, samem eksepsyon à lareg.

Apré éleksyon novam 2019, enn paké dimounn pansé koma dir marday finn déroulé. Sa zafèr enn paké dimounn finn mising lor lalis élektoral-là finn kréé enn malez. Sakoulà, lèr Leckning ek so bann kamwad zwenn dimounn pou anrézistré zot problem, ala bann doné informatik disparèt onnlaÿn; koma dir sak fwa zot anrézistré enn dimounn so linformasyon, enn kouyon nek tir sasdo. Lèr pé krwar kaka fané, enn sel kout partou prop! Pou Leckning péna reg: enn selkout menopoz!

Anfin bref, bann avoka bann parti lopozisyon finn gaygn mari lokipasyon; gran péryod lané, li pa ti enn lakrèm pou prépar pétisyon pou met lakour siprem. Sann fwa là, mem Badhain, gran sanpyon anbras lamin, apé vinn donn koudmin. Li, li apé dir bizin invalid éleksyon lamem; sif pa bon, sef azan Pravind pa res dan landrwa, komisyon élektoral pé get figir.

Ala koma nou rétourn ar Diskour-Program. Bann lopozisyon dir bizin maryé-piké pou ki zot tou boykoté. Zot argiman séki si éleksyon marday, gouverman péna okenn lézitimité ek pa kapav prézant Diskour-Program. Donk si zot asisté Diskour-Program, koumadir zot vinn donn enn lézitimité gouvernman.

Ziské là tousala paret dan lord. Mé selman mo lespri touzour poz kestyon. Parski dapré mo lozik, si éleksyon pa invalidé, savédir li valid. Savédir gouvernman kapav prézant Diskour-Program. Mé akoz samem aparaman dan lopozisyon éna ki indési. Abé lerlà, mo prosenn kestyon sé: eski bann dépité lopozisyon pou boykot zot salèr lafindimwa?

Parski dan mo lespri, si éleksyon marday – saki pa inprobab – ek bizin boykot Diskour-Program pou pa rékonet pouvwar sa gouvernman-là, bann dépité lopozisyon bizin boykot lapeÿ-là ousi. Sinon, lopozisyon ousi marday, non?

Sunita Dubuisson De-la-Roche-qui-Pleure


Vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager. Merci d'en faire profiter à d'autres.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.