Pouvwar dan zot lame ?

Temps de lecture : < 1 minute Ena konstrir sato lor disab
Lezot gagn drwa tir sab
Ki sann-la premie responsab ?
Pa koz manti, aret fer palab !