Kot mo’nn fote Monper ?

Temps de lecture : < 1 minute Kot mo’nn fote Monper, si lepep pe soufer ?
Dir mwa mo bann defo, dir mwa si mw’enn lalo ?