Ipokrit!

Temps de lecture : < 1 minute Mo diriz pei ar tou mo klik
Samem apel vizion politik
Tou pou mo klan, nanye pou lezot
Seki pa konpran res dan kazot